Mreža gozdnih vrtcev Slovenije

Vrtec Prebold je že nekaj let aktivno vključen v Mrežo gozdnih vrtcev Slovenije, katera je bila ustanovljena na pobudo Inštituta za gozdno pedagogiko, Razvojnega centra Srca Slovenije, Zavoda RS za šolstvo, Občine Kamnik in posameznih vrtcev ter šol. Danes mrežo koordinira in upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko.

Znotraj tega projekta so naši cilji:

– razvoj koncepta gozdne pedagogike in pedagoškega dela v gozdu
– vzpostavitev standardov poučevanja v naravnih okoljih
– spodbujanje ustvarjalnosti, radovednosti, inovativnosti v učnem procesu.

Predvsem pa si želimo pogostejšega bivanja v naravi ob izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa. Okolje, ki obdaja naš vrtec, kar samo po sebi kliče po tem, da igro in učenje prenesemo v gozd ter tako vzpostavljamo pristne vezi z naravnim okoljem že v ranem otroštvu. 

UTRINKI V GOZDU

Oddelek 01 – Mravljinčki smo se v teh toplih jesenskih dneh večkrat odpravil na sprehod po Preboldu in do bližnjega gozda. Nabirali smo naravni material ga spoznavali, klasificirali ter ustvarjali na temo jesen. Urška Škrabe, dipl. vzg. in Barbara Mlakar, vzg.

Več informacij ter nekaj gozdnih dogodivščin tudi naših otrok, lahko najdete na njihovi uradni facebook strani pod imenom *Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije*.

Ob zaključku šolskega leta pošiljamo gozdne pozdrave iz naše gozdne igralnice, kjer smo raziskovali, spoznavali marsikaj novega, telovadili, plesali in uživali  v vseh letnih časih. 

Otroci vrtca Prebold z vzgojiteljicama Valentino in Katarino

Dostopnost