Vizija, poslanstvo in vrednote

V vrtcu si vsi zaposleni prizadevamo, da bi se otroci počutili varne, sprejete in z veseljem obiskovali vrtec ter preživljali prijetno otroštvo v družbi vrstnikov. Zavzemamo se za prijazno, varno in urejeno okolje. Spodbujati želimo otrokovo kreativnost in kreativnost vseh udeleženih. Skupaj s starši ustvarjamo demokratično vzdušje ter medsebojno spoštovanje, kar nas vodi k demokratičnim načinom komuniciranja. V sodelovanju s starši spodbujamo radostno doživljanje otroštva in razvijamo otrokov osebni razvoj. Otrokom ponujamo mnogo možnosti za igro in različne dejavnosti, ki jim omogočajo izražanje in razvijanje njihovih sposobnosti, spretnosti in znanj. Temeljno vlogo ima igra, ki je osnovna dejavnost otrok in je hkrati najučinkovitejša metoda zgodnjega učenja.

Zavzemamo se za učenje predšolskega otroka, ki temelji na:

✓ razvoju komunikacije,
✓ kritičnemu razmišljanju,
✓ umski koncentraciji,
✓ spodbujanju ustvarjalnosti, domišljije,
✓ osebne neodvisnosti in
✓ pridobivanje osnovnih delovnih navad in samostojnosti ter
✓ zmožnosti sobivanja v skupnosti – v oddelku in v vrtcu.

Razumevanje, strpnost, prijateljstvo, spoštovanje, zaupanje ter igra in učenje
so osnova našega vzgojnega dela.


Z navedenimi vrednotami uresničujemo poslanstvo našega vrtca:

»Zagotavljanje pogojev za razvoj in dobro počutje vsakega otroka, starša in zaposlenega«.

S tem izpolnjujemo geslo naše vizije:

»VRTEC – HIŠA VESELJA, IGRE, VARNOSTI IN ZNANJA.«
Dostopnost