Evropski teden mobilnosti – BELI ZAJČEK

https://www.mojaobcina.si/prebold/novice/evropski-teden-mobilnosti-2023-5.html

KAJ POMENI SPOROČILO »VARČNE POTI«?

Slovenska gospodinjstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja. Čeprav je ugotovitev skrb vzbujajoča, pa še zdaleč ne vključuje vseh stroškov motoriziranega prometa – na primer do stroškov nesreč, onesnaževanja in podnebnih sprememb.

Zaradi vseh teh razlogov Evropski teden mobilnosti letos v ospredje postavlja odločitev za manj prestiža in udobja ter zagotavlja svetlejšo prihodnost. Zato izberemo varčnejše poti in se pogovarjamo o tem, kako bi bilo, če bi večino poti prevozili z javnim prevozom, kolesi, hodili peš in tudi pripomogli k zdravemu načinu življenja itd. Hkrati pa bi s tem veliko pripomogli k našemu planetu Zemlja.

Tudi vrtec Prebold, se je že tretje leto pridružil projektu TRAJNOSTNA MOBILNOST. Otroci 2. starostnega obdobja z vzgojitelji so se ves teden pogovarjali, spoznavali in skozi igro prišli do zastavljenega cilja – Kako pripomoremo našemu planetu »VARČNE POTI«?

Teden evropske mobilnosti so pričeli z zgodbico o  Belem zajčku, ki je bila tudi izhodišče za načrtovane dejavnosti skozi celoten teden. Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti so bila zajeta vsa kurikularna področja dejavnosti.

Preko različnih dejavnosti in igre je otrok spoznaval nova izkustva in spoznanja. Pri tem je bil upoštevan otrokov celostni razvoj in ustrezno povezovanje različnih vrst dejavnosti, katere so načrtovane in ali spontane, skupinske in individualne.

Otroci in vzgojitelji so skupnimi močmi uresničili zastavljene cilje, ter uživali v tednu Trajnostne mobilnosti. Za nagrado pri sodelovanju v projektu so otroci prejeli kresničke, ki jih je sponzorirala Občina Prebold.

VELIK HVALA VSEM SODELUJOČIM!

Prebold, 26. 9. 2023                                                            Pripravila: Urška Škrabe, dipl. vzg.

Dostopnost