Sklad vrtca Prebold – 20 let

16. 10. 2023

V mesecu novembru praznuje jubilejnih 20 let Sklad vrtca Prebold. V vseh letih smo z njegovim delovanjem omogočili nakup osnovnih in nadstandardnih igral ter igralnih pripomočkov za naše otroke. Člani upravnega odbora Sklada vrtca vsako leto posebej proučujemo potrebe otrok, predvsem pa si prizadevamo izboljšati kvaliteto bivanja otrok v vrtcu. V zadnjih letih smo naredili nekaj vidnih in učinkovitih projektov, ki vsakodnevno služijo igri otrok, med njimi so gugalnice, plezalna stena, tobogan na hribu, talne poslikave betonskih površin, poganjalčki, steza za poganjalčke za 1. starostno obdobje ter zagotovitev naravne sence s pomočjo novo zasejanih dreves. V letošnjem šolskem letu pa načrtujemo v eno izmed igralnic vgraditi prezračevalni sistem. V veliki meri se lahko za učinkovitost Sklada zahvalimo prizadevni in zelo delavni predsednici Sklada ge. Nii Jakop, ki že več kot 5 let skrbi za izvedene naloge in projekte Sklada.

Vsa sredstva pridobivamo s pomočjo donacij staršev, starih staršev in podjetnikov. V ta namen izvajamo projekt 1 € za Sklad vrtca, Škratkov srečelov, pošiljamo prošnje za donacije ter zbiramo prostovoljne prispevke na prireditvah. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem staršem in donatorjem, ki podpirajo delovanje našega Sklada in s tem prispevajo k izboljšanju zadovoljstva in kvalitete bivanja otrok v vrtcu Prebold.  Brez vašega sodelovanja bi strokovni delavci včasih težko omogočili nadstandardne aktivnosti otrok, saj smo v pretežni meri odvisni od prispevkov ustanoviteljice vrtca Občine Prebold, ki poskrbi za osnovno tehnično-strokovni del vrtca, pri dodatnem nadstandardnem strokovnem delu pa smo odvisni predvsem od vašega sodelovanja in prispevkov preko Sklada. Iz srca se vam zahvaljujemo za vsako donacijo, ki ste jo prispevali v preteklih letih in vsako, ki jo še boste. Otroci so in vam bodo hvaležni.

Hvala vsem v imenu kolektiva Vrtca Prebold in UO Sklada vrtca.

Skupaj zmoremo!             

                                                                                               Podpredsednica Sklada vrtca Prebold

                                                                                                                                         Matejka Siter

Dostopnost