Sklad Vrtca

Projekt ureditev hriba s toboganom se je pričel v začetku leta 2020. Ker takšni projekti predstavljajo večji finančni zalogaj, smo začeli z zbiranjem novih sredstev, ki pa se je hitro ustavilo zaradi epidemioloških razmer v državi. Proti koncu šolskega leta 2020/2021 smo začeli z zbiranjem ponudb za ureditev hriba v atriju vrtca, ter izbrali podjetje Viles iz Trebnjega, ki je septembra 2021 dogovorjen projekt tudi realiziralo. Sklad vrtca Prebold že zbira ideje za nove projekte.

UO Sklada vrtca Prebold

 

V času poletnih počitnic 2020 in 2021 je Sklad vrtca Prebold izvedel Projekt poslikava talnih iger. Igre so zajete v 12 tematskih sklopov, ki pokrivajo površine pred glavnim vhodom vrtca, na igrišču atrija vrtca ter na terasi oddelka 5 in 6. Poslikave vključujejo igro nog s številkami, poskoke, preskoke, igro posnemanja, abecedo, štetje, twister, ristanc ter živalske in cvetlične motive. Hvala vsem vzgojiteljicam in staršem, ki so vložili svoj čas in trud v nastanek teh domiselnih poslikav.

UO Sklada vrtca Prebold

Sklad vrtca Prebold je bil ustanovljen 26.11.2003, takrat z namenom pridobivanja sredstev za financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso del izobraževalnega programa ter nakup nadstandardne opreme. Kasneje je Sklad sprejel tudi humanitarno vlogo za zagotavljanje enakih možnosti vseh otrok, kar je postala tudi prednostna naloga. V šolskem letu 2018/2019 smo sprejeli sklep, da lahko glavna funkcija Sklada ponovno postane zbiranje sredstev za zagotavljanje nadstandardnih dejavnosti in materialov, saj je v kraju bilo ustanovljeno Društvo prijateljev mladine Prebold, ki je prevzelo pomoč socialno ogroženim družinam.

Upravni odbor Sklada sestavlja 7 članov – trije predstavniki vrtca in štirje predstavniki staršev. Gre za prostovoljno in brezplačno funkcijo v korist otrokom, ki obiskujejo preboldski vrtec.

V letu 2017 smo se lotili do sedaj največjega projekta t.j. Projekt plezalna stena. Ugotovili smo, da gre za velik finančni zalogaj, ki ga ni bilo moč uresničiti v enem šolskem letu. Sredstva so bila konec šolskega leta 2018/2019 končno zbrana s pomočjo donacij pravnih oseb, prostovoljnih prispevkov na dogodkih in prireditvah ter z akcijo 1€ za Sklad vrtca. Finančno pomoč nam je zagotovila tudi Občina Prebold.

Dolgo pričakovana plezalna stena z varovalno blazino bo tako v mesecu decembru pripravljena na prve vrtčevske plezalce.

Dragi starši in ostali, hvala za vso podporo in zaupanje, Upravni odbor Sklada vrtca pa se že veseli prihodnjih projektov.

 

Prebold, 20.11. 2019

Nia Jakop, predsednica Sklada vrtca Prebold

 

PRAVILA O DELOVANJU VRTČEVSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE PREBOLD

LETNO POROČILO SKLADA VRTCA šol. leto 2019-2020

LETNO POROČILO SKLADA VRTCA šol. leto 2018-2019