Sklad Vrtca

 

Sklad vrtca Prebold je bil ustanovljen 26.11.2003, takrat z namenom pridobivanja sredstev za financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso del izobraževalnega programa ter nakup nadstandardne opreme. Kasneje je Sklad sprejel tudi humanitarno vlogo za zagotavljanje enakih možnosti vseh otrok, kar je postala tudi prednostna naloga. V šolskem letu 2018/2019 smo sprejeli sklep, da lahko glavna funkcija Sklada ponovno postane zbiranje sredstev za zagotavljanje nadstandardnih dejavnosti in materialov, saj je v kraju bilo ustanovljeno Društvo prijateljev mladine Prebold, ki je prevzelo pomoč socialno ogroženim družinam.

Upravni odbor Sklada sestavlja 7 članov – trije predstavniki vrtca in štirje predstavniki staršev. Gre za prostovoljno in brezplačno funkcijo v korist otrokom, ki obiskujejo preboldski vrtec.

V letu 2017 smo se lotili do sedaj največjega projekta t.j. Projekt plezalna stena. Ugotovili smo, da gre za velik finančni zalogaj, ki ga ni bilo moč uresničiti v enem šolskem letu. Sredstva so bila konec šolskega leta 2018/2019 končno zbrana s pomočjo donacij pravnih oseb, prostovoljnih prispevkov na dogodkih in prireditvah ter z akcijo 1€ za Sklad vrtca. Finančno pomoč nam je zagotovila tudi Občina Prebold.

Dolgo pričakovana plezalna stena z varovalno blazino bo tako v mesecu decembru pripravljena na prve vrtčevske plezalce.

Dragi starši in ostali, hvala za vso podporo in zaupanje, Upravni odbor Sklada vrtca pa se že veseli prihodnjih projektov.

 

Prebold, 20.11. 2019

Nia Jakop, predsednica Sklada vrtca Prebold

 

PRAVILA O DELOVANJU VRTČEVSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE PREBOLD

LETNO POROČILO SKLADA VRTCA šol. leto 2019-2020

LETNO POROČILO SKLADA VRTCA šol. leto 2018-2019