Jedilnik

PREHRANA OTROK V VRTCU

V vrtcu jedilnik sestavljata organizatorka prehrane in vodja kuhinje. Jedilniki so skrbno načrtovani v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Na podlagi zdravniškega potrdila, je v vrtcu zagotovljena tudi dietna prehrana za otroke s prehransko občutljivostjo ali drugimi presnovnimi boleznimi. Otroci v vrtcu dobijo dva glavna obroka (zajtrk in kosilo) ter en premostitveni obrok (popoldanska malica).

S 13. decembrom je vstopila v veljavo nova Evropska uredba EU 1169/2011 glede označevanja alergenov v živilih; 14 substanc in izdelkov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost na hrano.

Zraven jedi so zapisane črke posameznih alergenov (glej legendo).

V_JEDILNIK 3. – 7. 10. 2022