Poslovni čas

Vrtec je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih, od 5.15 do 16.30. V okviru poslovnega časa lahko otroci bivajo v vrtcu največ 9 ur.

DNEVNI RED

Zaradi upoštevanja usmeritev načel Kurikuluma za vrtce smo v dnevni red opredelili le čas prihodov, čas prehranjevanja in čas počitka, saj delo v vrtcu ne more potekati po določenem urniku.

Prihodi otrok v vrtec:

do 8.00 ure oz. po dogovoru s strokovno delavko tudi drugače.

 

Počitek: po potrebi otrok preko dneva, po kosilu.

Organizacija počitka je odvisna od individualnih potreb otrok, prehod iz dejavnosti ali od kosila k počitku je postopen in poteka brez pretirane naglice, hitenja s pripravljanjem ležalnikov in pospravljanjem igralnice.

Vzgojno izobraževalne dejavnosti potekajo v okviru izvedbenega kurikula po oddelkih.

Otroci izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami (v matičnih oddelkih ali v obogatitvenih dejavnostih, ki potekajo v večnamenskem prostoru) glede na njihove želje, interese, sposobnosti in razpoloženja, pri tem pa je pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi dejavnostmi.