V okviru obogatitvenega programa “Mladi gasilci” poučujemo otroke o pravilnem obnašanju in preventivnem delovanju tako pri igri, kot drugih aktivnostih doma, v vrtcu. Vsi vemo, da nesreča nikoli ne počiva, zato je treba biti še posebej previden zunaj, na dvorišču, igrišču, ob vodi, v prometu. Otroci se naučijo običajev, določenih družbeno sprejetih pravil in načinov vedenja, da se znajo varovati in preprečiti morebitne nesreče. Oddelki, ki sodelujejo v projektu “Pasavček” pa imajo še več aktivnosti, ki se nanašajo na varno vedenje v prometu.