UVODNI POZDRAV

Spoštovani starši!

Stopamo v mesec september, začetek novega šolskega – vrtčevskega leta in z njim v
nova pričakovanja in želje.

Nekateri otroci bodo v naš vrtec vstopili prvič, drugi bodo morda zamenjali igralnice,
prijatelje in strokovno osebje. Otroci bodo nove izzive kaj hitro sprejeli brez večjih
težav, če jih bomo odrasli (starši in vzgojitelji) pri tem spodbujali in jim pomagali.

Vsi strokovni delavci vrtca si želimo in se trudimo, da bi otroci preživeli vrtčevske dneve
v varnem, zdravem, ustvarjalnem, spodbudnem in spoštljivem vzdušju. Skupaj z otroki
bomo odkrivali otrokov svet, ga spodbujali v raziskovanju, učenju in rasti na vseh
področjih razvoja in mu tako omogočili uspešno socializacijo.

DOBRODOŠLI V NAŠEM VRTCU!

Veselimo se snidenja in skupnega potovanja skozi vrtčevsko leto.

KOLEKTIV VRTCA PREBOLD
Mateja Matko, pom. ravnatelja vrtca