Ptice pozimi

V našem vrtcu strokovni delavci skozi celotno leto privzgajamo otrokom skrb do živali. Čez leto zbiramo hrano za živali v zavetiščih, pozimi skrbimo za ptice v naši okolici. V okviru dejavnosti pa obiščemo tudi bližnje kmetije.

V vrtcu se učimo in si prizadevamo, da bodo ptice v naši okolici čim bolje preživele zimo. Skupaj preučujemo, kako jim pomagati in kako ter s čim jih hraniti. Pred igralnico 04 smo uprizorili lutkovno igro-hranjenje ptic s sončničnimi semeni in semeni jabolk, ki jih zbiramo med sadno malico. Zbiranje jabolčnih semen je naravnano k trajnostnemu razvoju – Eko projektu. Otroci so skupaj z vzgojiteljicami izdelovali različne izdelke (risbe, ptičje hišice, izrezovali šablone ptic…), spoznavali ptice prek slikovnih gradiv, enciklopedij, ostale literature in svetovnega spleta.

Zahvaljujemo se Lovski družini Prebold za podarjena sončnična semena.

Mateja Siter, vzgojiteljica

Mateja Matko, pom. ravnatelja vrtca