Svetovni dan Zemlje

22. aprila vsako leto obeležujemo SVETOVNI DAN ZEMLJE.

V našem vrtcu namenjamo posebno pozornost skrbi za varovanje narave in 22. aprila sejanju semen. V sklopu različnih, pestrih dejavnostih otroci razvijajo pomen varovanja narave za zdaj in za prihodnost. Seznanijo se s pojmom semena in konkretnem rokovanju z njimi. Razmišljajo in ugotavljajo, kaj vse potrebuje rastlina za rast in kako jo vzgajamo, da se razvijejo plodovi. Otroci opazujejo rast posejanih semen (fižol, cvetlice, povrtnina), za katere tudi skrbijo. Strokovni delavci se z otroki poslužujejo različne poljudnoznanstvene, informativne in leposlovne literature, različnih slikovnih gradiv, uporabo svetovnega spleta in kreativno izražajo svoje spretnosti in znanja na to tematiko. V vrtcu se zavedamo, da spodbujamo otroke k navajanju na trajnostno naravnanost sožitja z naravo.

Letošnja tema »Obnovimo našo Zemljo« se osredotoča na naravne procese, nastajajoče zelene tehnologije in inovativno razmišljanje, ki lahko obnovi ekosisteme sveta. Na ta način tema zavrača stališče, da sta ublažitev ali prilagoditev edini način za reševanje podnebnih sprememb Vsi si želimo »zdrave« Zemlje, ki bi podpirala naša delovna mesta, preživetje, zdravje in srečo. Zdrav planet ni možnost – je nuja! Vir: ekošola.si.

S privzgajanjem in negovanjem skrbi do narave pričnimo že pri najmlajših otrocih, da bo naš Planet zdrav in lep.

Mateja Matko, pom. ravnatelja vrtca